11.04.2021

Peltasts #3

     Pomalowanie oddziału dwunastu Spartańskich hoplitów w ostatnim czasie dało mi kopa do dalszych działań nad antycznymi Grekami. Tym razem postanowiłem pomalować oddział Peltastów/Psiloi. Modele te będę mógł używać w każdym z trzech systemów historycznych w jakie mam zamiar grać, a mianowicie Mortal Gods, Saga oraz Clash of Spears.

Kilka faktów z historii.
     Psiloi był terminem używanym do opisania wszelkich lekkich oddziałów w klasycznej armii greckiej. Ponieważ żołnierz musiał samodzielnie zakupić uzbrojenie i pancerz to, lekkie oddziały zazwyczaj składały się z ludzi, którzy nie byli w stanie pozwolić sobie na uzbrojenie (panoply) wymagane do służby jako Ekdromoi lub Hoplita. Typowy Psiloi był uzbrojony w różnego rodzaju broń: oszczepy, proce lub łuki. Starożytne teksty dzielą Psiloi w zależności od ich uzbrojenia na: Akontistai uzbrojeni w oszczepy, procarze Sphendonetai, łucznicy Toxotai i kamieniarzy Lithoboloi, którzy z pewnością byli częścią najbiedniejszej klasy w mieście. Ze względu na brak pancerzy Psiloi jako lekkie oddziały operujące w luźnej formacji były wykorzystywane aby wywołać chaos i zamieszanie w szeregach wroga oraz chronić własne formacje przed wrogimi lekkimi oddziałami lub też do szybkiego zajmowania miejsc o znaczeniu taktycznym. 
     Peltastai to oddział, który można umieścić pomiędzy ciężką piechotą, a Psiloi. Nie byli tak dobrze uzbrojeni jak Hoplites, ale w przeciwieństwie do Psiloi mogli być wykorzystani w walce wręcz. Nazwa ich pochodzi od małej okrągłej tarczy, Pelta, która czasami ma okrągłe wycięcie. Zgodnie z ich taktyczną rolą, Peltastai są wymieniane obok ciężkiej piechoty i Psiloi w starożytnych raportach bitewnych jako osobne oddziały.

Cel na rok 2021: 140 miniatur
Do osiągnięcia celu pozostało: 99
Pomalowane: 41