Kult zarazy klanu Pestilens


     Nękani chorobami mnisi zarazy ‘narodzili’ się przed wiekami w deszczowych lasach Lustrii. Pierwsze kontakty Pestilens z Podmrokiem nie były pokojowe, ale po czasie osiągnięto porozumienie i klan stał się produktywną częścią społeczności. Przenoszący choroby Skaveni z Klanu Pestilens są żarliwymi wyznawcami Rogatego Szczura. Chociaż uznają także inne atrybuty bóstwa, skupiają się na zdolności do tworzenia, kontrolowania i rozsiewania zarazy. 
     Wliczając robotników klanu i pochwyconych niewolników, większość siły militarnej klanu Pestilens stanowią mnisi zarazy. To fanatycy religijni, poświęcający się oddawaniu czci Rogatemu Szczurowi. Ich ciała trawią zarazy, a mnisi są tak przyzwyczajeni do bólu, że niemal go nie odczuwają. W połączeniu z religijnym zapałem odporność na ból sprawia, że Klanbraci Pestilens są niebezpiecznymi wojownikami, zwłaszcza w dużej liczbie. 
     Mnisi zarazy wierzą, że reszta Skavenów została wprowadzona w błąd przez Szarych Proroków. Uważają, że przeciętny Szczuroczłek jest ślepy na to, co stanowi prawdziwe oblicze Rogatego Szczura. Głównym celem klanu jest prowadzenie reszty Podimperium na właściwą drogę, jednocześnie unikając oskarżeń o herezję ze strony Szarych Proroków. Jedynym sposobem gwarantującym sukces jest tymczasowe spełnianie żądań Szarych Proroków. Z czasem, gdy uda się zdobyć kontrolę nad innymi klanami, Szarzy Prorocy będą musie także pójść w ich ślady, albo zginą. 
     Podobnie jak Szarzy Prorocy, także mnisi zarazy oraz kapłani i diakoni klanu Pestilens wierzą, że wkrótce nastąpi czas Wielkiego Wyniesienia. Pestilens dodają do tej mitologii osobliwe przekonanie, że Rogaty Szczur zezwoli na to zwycięstwo tylko wtedy, gdy większość Podmroku nawróci się na ich formę kultu. Jakże inaczej można wytłumaczyć ciągłe porażki i nieudane kampanie Panów Rozkładu? 
     W dalszej perspektywie klan Pestilens zamierza zdziesiątkować populację Starego Świat za pomocą plag, chorób i brutalnej siły. Ze względu na swoją nienaturalną odporność na choroby kapłani zarazy są przekonani, że gdy cała rasa Skavenów przyjmie prawdę i stanie się jednością z chorobami, które tworzą Pestilens, totalny podbój świata będzie jedynie kwestią czasu. Zarazy klanu Pestilens zabijają podstępnie, lekceważąc siłę oręża i wytrzymałość zbroi. To cicha broń, która nie stanowi zagrożenia dla życia odpornych mnichów zarazy. Co więcej, sam wróg przyczynia się do dalszego rozprzestrzeniania się zarazy i zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju chorób. Dzieje się tak z powodu niskiego poziomu higieny w większości miast Starego Świata. Dodatkową zaletą tej metody jest fakt, że choroby nie niszczą budowli, wyposażenia ani innych zdobyczy wojennych. 
     Gdy zaraza zaczyna zbierać żniwo, szaleństwo i odporność mnichów zarazy sprawiają, że siły zbrojne Pestiles są potężnym przeciwnikiem na każdym polu walki. Toczących pianę z pysków Klanbraci prowadzą do bitwy kadzielnicy, uzbrojeni w bluźniercze kadzielnice zarazy. Pestilens jest pewny, że wrogowie padną ofiarą plagi albo poddadzą się rozpaczy, widząc cierpienie kompanów. Nawet jeśli przetrwają fizyczne i umysłowe szkody, jakie wyrządza zaraza, będą tak osłabieni na ciele i duszy, że z łatwością ustąpią przed hordami szczurów. 
     Pestilens wykorzystują wiele metod rozsiewania śmiertelnych zaraz. W tym specjalnie hodowanych gryzoni, zwanych szczurami zarazy, które zostają zainfekowane chorobami, a potem wypuszczone do kanałów ściekowych i na ulice miast Starego Świata. Szczury to powszechny widok w każdym mieście, więc dla przypadkowego obserwatora zarażone zwierzęta nie różnią się od zwykłych szczurów. Skradając się bezszelestnie, przedostają się do domów i spiżarni, zostawiając zakażone odchody i nadjedzoną żywność. Inna taktyka rozsiewania zarazy wymaga użycia więźniów. Ofiary zaraża się chorobą, której objawy ujawniają się dopiero po pewnym czasie. Po zainfekowaniu uwalniają nieszczęśników. Gdy jeńcy powracają do domów, stają się nieświadomymi zabójcami setek rodaków. Zanim objawy staną się widoczne, jest o wiele za późno. 
     Klan Pestilens służy Panom Rozkładu, niszcząc wrogów za pomocą plag, jakich Stary Świat nigdy nie widział. Rada z wielką radością korzysta z pomocy Pestilens w czasie bitwy, ponieważ zaraza to potężna broń w każdym arsenale. Władcy Zarazy są nie tylko zdolni tworzyć nowe choroby, ale potrafią także bez wysiłku wiele z nich leczyć. 
     W mniemaniu członków klanu Pestilens leczenie jakiejkolwiek choroby czy zarazy jest bliskie bluźnierstwu, wiedzą jednak, że to nie jest właściwy czas, by przedstawiać taki punkt widzenia Panom Rozkładu. Niech Rada Trzynastu doceni wartość wkładu Pestilens w wysiłek wojenny i nadal korzysta z pomocy klanu, a tymczasem mnisi zarazy przygotują dalsze sposoby szerzenia błogosławieństwa Rogatego Szczura. /cyt. Podręcznik do Warheim FS, Mitterherbst by Quidam Corvus/
 
ABC

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz