Warheim FS


     W tym miejscu będę umieszczał makiety, które wykonałem stricte z myślą o systemie Warheim FS ponieważ występują w scenariuszach. Poniżej zamieszczam listę tychże elementów terenu:
1) Most + rzeka.
2) Kamienny krąg.
3) Znaczniki trujących gazów.
4) Chata guślarza.
5) Płonące furgony.
6) Wieża z rogiem Taala.
7) Znaczniki insektów.
8) Chata "Pod łysym zbójem".
9) Przydrożna świątynia.
10) Tabor.
11) Znaczniki ruchomych piasków.
12) Wulkan.
13) Święty gaj.
14) Moczary.
15) Sadzawka.
16) Rogatki.
17) Więzienie.
18) Magiczne koryto.

MOST + RZEKA


Wpisy na blogu:


***

KAMIENNY KRĄG

 
Wpisy na blogu:

***

ZNACZNIKI TRUJĄCYCH GAZÓW


Wpisy na blogu:

*** 

CHATA GUŚLARZA


Wpisy na blogu:


*** 

PŁONĄCE FURGONY


Wpisy na blogu:


*** 

WIEŻA Z ROGIEM TAALA


Wpisy na blogu:


*** 

ZNACZNIKI INSEKTÓW


Wpisy na blogu:

*** 

CHATA "POD ŁYSYM ZBÓJEM"


Wpisy na blogu:


*** 

PRZYDROŻNA ŚWIĄTYNIA

 
Wpisy na blogu:

*** 

TABOR


Wpisy na blogu:


*** 

ZNACZNIKI RUCHOMYCH PIASKÓW


Wpisy na blogu:


*** 

WULKAN


Wpisy na blogu:


*** 

ŚWIĘTY GAJ


Wpisy na blogu:


*** 

MOCZARY


Wpisy na blogu:


***

SADZAWKA


Wpisy na blogu:


***

ROGATKI


Wpisy na blogu:


*** 

WIĘZIENIE


Wpisy na blogu:


***

MAGICZNE KORYTO


Wpisy na blogu:


***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz