Harcownicy klanu Skryre


     Klan Skryre włada w Skavenblight zatłoczonej metropolii Skavenów uważanej za stolicę Podmroku. Dostęp do bogatych żył Upiorytu pod miastem umożliwił rozwijanie technologii z której słynie klan. W wyglądzie miasta odbija się natura panów Skavenblight - jest bluźnierczo nowoczesne, przynajmniej w porównaniu z większością innych osad Szczuroludzi. 
     Bez wątpienia Skryre to najbogatszy i najpotężniejszy ze wszystkich Wielkich Klanów. Siła klanu polega zarówno na sztuce rzemieślniczej, jak i czarnoksięskiej. Znaczna część technologii Skryre ma przeznaczenie militarne, łącząc równe ilości magii i Spaczenia, by tworzyć broń niespotykaną nigdzie indziej w Starym Świecie. Na szczęście dla wrogów klanu Skryre te wyroby są często równie niebezpieczne dla Skavenów, jak dla wrogów Szczuroludzi. 
     Ponieważ Skryre zajmują się przede wszystkim wyrobem broni, łatwo przeoczyć inne dokonania klanu. Spaczinżynierowie stworzyli niezwykłe mechanizmy: od zasilanych Kamieniem Przemian i napędzanych parą żelaznych spaczpowozów, które umożliwiają transport z jednego końca Podimperium na drugi, do dalekopisku, urządzenia pozwalającego na komunikację między Skavenami, które dzieli wielki dystans. W istocie większość prac wydobywczych w Podmroku dokonywana jest za pomocą skonstruowanych przez Skryre glebogryzarek i świdrów do skał. Spaczinżynierowie z Klanu stale opracowują nowe technologie. Ich eksperymenty mają jednak równe szanse powodzenia, jak i porażki, często z katastrofalnym skutkiem. Skryre uważają, że błędy są nieuniknione, szczególnie w przypadku badań, które przekraczają granice dotychczasowych osiągnięć technologicznych. Liczba robotników, mechaników i inżynierów, którzy zginą w wyniku tych eksperymentów, nie ma znaczenia wobec wartości danego wynalazku. 
     Klan Skryre zwiększa swą władzę, zabezpieczając dostęp do wytworów zaawansowanej technologii. Zgłębiając nowe obszary badań i dokonując wielkich odkryć, klan jednocześnie zwiększa swój autorytet wśród rywali. Wyprodukowane przez Skryre i sprawdzone w bitwach wyposażenie jest często sprzedawane lub wypożyczane innym klanom, co pogłębia zależność od wyrobów klanu i zapewnia mu miejsce w Radzie Trzynastu. 
     Spaczinżynierowie Skryre równie często modyfikują istniejące urządzenia. Spaczmuszkietów to przykład oręża wykradzionego przez Skryre i ulepszonego z pomocą sporej ilości żelaza i stali z domieszką Upiorytu. Cięższy oręż, jakim jest kulomiot i miotacz spaczognia, przypomina projekty opracowane przez inżynierów krasnoludzkich, przed wielu laty. Skryre z wielką skutecznością wykorzystuje przewagę technologiczną na polu bitwy. Chociaż podobnie jak inne klany polega na Klanbratach, wojownicy klanu są znacznie lepiej wyposażeni i uzbrojeni w niszczycielski oręż. Drużyny obsługujące broń ciężką używają kulomiotów i miotaczy spaczognia, podczas gdy lepiej wyszkoleni Szczuroludzie dysponują spaczpistoletami i kulami wypełnionymi trującym gazem. Snajperzy, uzbrojeni w spaczmuszkiety, zajmują pozycje na tyłach własnych oddziałów i z daleka eliminują wrogich dowódców i bohaterów. Na tyłach formacji Skryre stoją wielkie spaczdziała, zdolne miotać niszczycielskimi spaczbłyskawicami. Obsługiwane przez licznych techników i inżynierów spaczdziała mogą łatwo eksplodować przy najmniejszym błędzie załogi. 
     Podobnie jak wszystkie pozostałe klany Skavenów, Skryre są gotowi do wielkich poświęceń, jeśli ma to zapewnić osiągnięcie ostatecznego zwycięstwa nad wrogami. Wystrzelenie z kulomiotu lub spaczdziała w gęstwę własnych oddziałów w celu zniszczenia groźnego wroga albo machin wojennych jest dla wodzów Skryre całkowicie akceptowalną decyzją. 
     Dostarczając Radzie Trzynastu piekielnych machin, klan Skryre umacnia swoją pozycję w Podmroku. Każdy z Panów Rozkładu jest doskonale świadom wartości Skryre, a klan nigdy nie dopuści, by o tym zapomniano. Nowe wynalazki i urządzenia wojenne są regularnie demonstrowane Panom Rozkładu, a najbardziej obiecujące otrzymują fundusze od reszty Wielkich i Pomniejszych Klanów. Wiele zwycięstw odniesiono dzięki osiągnięciom spaczinżynierów i ich pomocników, których z kolei wspierały wynalazki klanu Skryre. /cyt. Podręcznik do Warheim FS, Mitterherbst by Quidam Corvus/
 
ABC

1 komentarz: